مدیران و متخصصین اعضای هیئت مدیره و متخصصین گروه‌های طراحی ، فنی و نظارت عالیه
 • فضل اله سالم
 • رئیس هیئت مدیره
 • کارشناس برق و قدرت
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • عبدالرضا خطیبی
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • کارشناس عمران
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • محمد امین هنرمند
 • نائب رئیس هیئت مدیره
 • کارشناس ارشد مکانیک و انرژی
 • ۱۳ سال سابقه
 • علی هنرمند
 • عضو هیئت مدیره
 • کارشناس ارشد MBA
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
معماری
 • دکتر محمود هدایت
 • دکترای مهندسی معماری
 • بیش از ۲۰ سال سابقه
 • مهندس محمد‌امین خسروی راد
 • کارشناس ارشد معماری
 • ۱۳ سال سابقه
 • مهندس محمدرضا قاضی زاده (گروه معماری چاجار)
 • کارشناس ارشد معماری و معماری داخلی
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس محمد عقیلی
 • کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس نیما عامری نسب
 • کارشناس ارشد معماری و انرژی
 • ۱۲ سال سابقه
 • مهندس کمیل حاتمی
 • کارشناس معماری
 • ۸ سال سابقه
 • مهندس علی طلوعی پویا
 • کارشناس معماری
 • ۱۲ سال سابقه
 • مهندس مرجان مهاجر
 • کارشناس ارشد معماری
 • ۱۲ سال سابقه
 • مهندس عاطفه مهدوی
 • کارشناس معماری
 • ۵ سال سابقه
 • مهندس فرناز چراغ پور
 • کارشناس معماری
 • ۷ سال سابقه
برق و الکترونیک
 • مهندس فضل اله سالم
 • کارشناس برق و قدرت
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس امید دادفر نیا
 • کارشناس برق و الکترونیک
 • ۲۷ سال سابقه
 • دکتر آرمین آیروم لو
 • دکترای برق و الکترونیک
 • ۱۵ سال سابقه
امور قرارداد‌ها و رسیدگی فنی
 • مهندس محمد حسین ایران نژاد
 • کارشناس عمران
 • ۲۷ سال سابقه
امکان سنجی و تحلیل اقتصادی
 • مهندس عبدالرضا خطیبی
 • کارشناس راه و ساختمان
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • خانم ریحانه فتوتی
 • کارشناس ارشد حسابداری
 • ۲۱ سال سابقه
عمران و سازه
 • مهندس عبدالرضا خطیبی
 • کارشناس راه و ساختمان
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس امیر مسعود مهربد
 • کارشناس ارشد سازه
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس قاسم طباطبائی
 • کارشناس عمران
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس احسان احمدی
 • کارشناس ارشد عمران
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
شهرسازی
 • مهندس احمد سعیدفر
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس محمد عقیلی
 • کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس کامران خطیبی
 • کارشناس ارشد معماری و برنامه‌ریزی شهری
 • ۱۴ سال سابقه
 • مهندس محمد‌علی مالکی
 • کارشناس ارشد معماری
 • ۱۶ سال سابقه
مکانیک
 • مهندس احمدرضا وداد
 • کارشناس ارشد مکانیک
 • ۲۶ سال سابقه
 • مهندس محمد امین هنرمند
 • کارشناس ارشد مکانیک و انرژی
 • ۱۴ سال سابقه
 • مهندس مازیار بیاتی
 • کارشناس مکانیک
 • ۱۶ سال سابقه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مهندس علی هنرمند
 • کارشناس ارشد MBA
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس عباس مقدسی
 • کارشناس صنایع
 • ۱۸ سال سابقه
 • مهندس مهدی گرجی
 • کارشناس ارشد مدیریت ساخت
 • ۲۰ سال سابقه
اتوماسیون و IT
 • مهندس رحمانی
 • کارشناس IT
 • ۱۸ سال سابقه
گرافیک و سایت
 • مطهره صفوی پور
 • گرافیست
 • ۱۴ سال سابقه
معماری
 • دکتر محمود هدایت
 • دکترای مهندسی معماری
 • بیش از ۲۰ سال سابقه
 • مهندس محمد‌امین خسروی راد
 • کارشناس ارشد معماری
 • ۱۳ سال سابقه
 • مهندس محمدرضا قاضی زاده (گروه معماری چاجار)
 • کارشناس ارشد معماری و معماری داخلی
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس محمد عقیلی
 • کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس نیما عامری نسب
 • کارشناس ارشد معماری و انرژی
 • ۱۲ سال سابقه
 • مهندس کمیل حاتمی
 • کارشناس معماری
 • ۸ سال سابقه
 • مهندس علی طلوعی پویا
 • کارشناس معماری
 • ۱۲ سال سابقه
 • مهندس مرجان مهاجر
 • کارشناس ارشد معماری
 • ۱۲ سال سابقه
 • مهندس عاطفه مهدوی
 • کارشناس معماری
 • ۵ سال سابقه
 • مهندس فرناز چراغ پور
 • کارشناس معماری
 • ۷ سال سابقه
عمران و سازه
 • مهندس عبدالرضا خطیبی
 • کارشناس راه و ساختمان
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس امیر مسعود مهربد
 • کارشناس ارشد سازه
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس قاسم طباطبائی
 • کارشناس عمران
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس احسان احمدی
 • کارشناس ارشد عمران
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
شهرسازی
 • مهندس احمد سعیدفر
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس محمد عقیلی
 • کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس کامران خطیبی
 • کارشناس ارشد معماری و برنامه‌ریزی شهری
 • ۱۴ سال سابقه
 • مهندس محمد‌علی مالکی
 • کارشناس ارشد معماری
 • ۱۶ سال سابقه
مکانیک
 • مهندس احمدرضا وداد
 • کارشناس ارشد مکانیک
 • ۲۶ سال سابقه
 • مهندس محمد امین هنرمند
 • کارشناس ارشد مکانیک و انرژی
 • ۱۴ سال سابقه
 • مهندس مازیار بیاتی
 • کارشناس مکانیک
 • ۱۶ سال سابقه
برق و الکترونیک
 • مهندس فضل اله سالم
 • کارشناس برق و قدرت
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس امید دادفر نیا
 • کارشناس برق و الکترونیک
 • ۲۷ سال سابقه
 • دکتر آرمین آیروم لو
 • دکترای برق و الکترونیک
 • ۱۵ سال سابقه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مهندس علی هنرمند
 • کارشناس ارشد MBA
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • مهندس عباس مقدسی
 • کارشناس صنایع
 • ۱۸ سال سابقه
 • مهندس مهدی گرجی
 • کارشناس ارشد مدیریت ساخت
 • ۲۰ سال سابقه
امور قرارداد‌ها و رسیدگی فنی
 • مهندس محمد حسین ایران نژاد
 • کارشناس عمران
 • ۲۷ سال سابقه
امکان سنجی و تحلیل اقتصادی
 • مهندس عبدالرضا خطیبی
 • کارشناس راه و ساختمان
 • بیش از ۳۰ سال سابقه
 • خانم ریحانه فتوتی
 • کارشناس ارشد حسابداری
 • ۲۱ سال سابقه
اتوماسیون و IT
 • مهندس رحمانی
 • کارشناس IT
 • ۱۸ سال سابقه
گرافیک و سایت
 • مطهره صفوی پور
 • گرافیست
 • ۱۴ سال سابقه